Advokátní kancelář JUDr.Pavlína Sglundová


Evidenční číslo 8087.

Činnost kanceláře je zaměřena na Obchodní právo, Právo směnečné a šekové, Finanční právo a cenné papíry, Insolvenční právo, Občanské právo, Trestní právo, Pracovní právo.

Adresa kanceláře: Smetanovo náměstí 7, Ostrava 2, 702 00

Kancelář je umístěna v uličce mezi Divadlem A.Dvořáka a Librexem (dříve obchodní dům). Na stejné adrese sídlilo v minulosti Družstvo Zlatník.

Telefon: 603 418 213

Email: info@judrsglundova.cz

V případě sporu mezi advokátem a spotřebitelem byla k řešení takového sporu pověřena Česká advokátní komora a to na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.